พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างควบคุม PLC ระดับ 1 แผนกเมคคาทรอนิกส์

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างควบคุม PLC ระดับ 1 แผนกเมคคาทรอนิกส์ โดยมีคณะครูที่เข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน แบ่งเป็นครูผู้สอนสาขาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม จำนวน 4 คน ครูผู้สอนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน ครูผู้สอนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน และครูผู้สอนสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพของครูผู้สอนและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถานประกอบการใช้ในปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ PLC แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

หมายเหตุ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ