ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566) โดยมีนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และนายเรืองยศ รัตนพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ