เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร สู่การเป็นผู้ประกอบการ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร สู่การเป็นผู้ประกอบการ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นเกษตรรุ่นใหม่โดยมีครูศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2567

ในการนี้ ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ