พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 โดยมีนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้บริหาร กรรมการดำเนินงาน และครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพของครูผู้สอนและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถานประกอบการใช้ในปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ