มอบเงินรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และรางวัลคลิปวิดีโอ “ไหว้ครูเทคนิคสัตหีบ”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เกียรติมอบเงินรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และรางวัลคลิปวิดีโอ “ไหว้ครูเทคนิคสัตหีบ” มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ : แผนกวิชา กร.1/1-2

รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1 : แผนกวิชา บช.3/3-4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : แผนกวิชา กร.2/1-2

รางวัลชมเชย : แผนกวิชา ขว.4/4 และ ชฟ.5/3-4

ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศ : แผนกวิชา กร. 4/1-3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : แผนกวิชา ชส. 1/1-2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : แผนกวิชา ชฟ. 1/5-6

รางวัลชมเชย : แผนกวิชา ชฟ. 2/5-6 และ ชฟ.2/1-2

รางวัลประกวดคลิปวีดีโอ

รางวัลชนะเลิศ

นายอิทธิกร สมประเสริฐ ช่างไฟฟ้ากำลัง ยอดกดไลค์ 24,800

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

อาจารย์ Dyna Acosta. สามัญสัมพันธ์ ยอดกดไลค์ 4,781

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อาจารย์ ธนาภรณ์ ทวีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยอดกดไลค์ 3,602

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

อาจารย์ กัณฐิกา บรรจงจัด การบัญชี ยอดกดไลค์ 1,237

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

นายธันวา เฟื่องนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดกดไลค์ 280

รางวัล 'ขวัญใจคุณครู'

อาจารย์ Dyna Acosta. สามัญสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ