พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 รูปแบบสัตหีบโมเดล (Sattahip Model) ตามนโยบายส่งเสริมวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบภาคตะวันออก ระหว่างบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 รูปแบบสัตหีบโมเดล (Sattahip Model) ตามนโยบายส่งเสริมวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบภาคตะวันออก ระหว่างบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ คุณสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออก กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวขอบคุณ และเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม Vienna Conference Room อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ