พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) การพัฒนาบุคลากรและการเชื่อมโยงทางการศึกษากับโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เกิดความสนใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ส่งผลทำให้เพิ่มปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพ กำหนดให้มีการแนะแนวการศึกษาในวันพุธ ที่ 5, 19 มิถุนายน 2567, ในวันพุธ ที่ 10, 24 กรกฎาคม 2567 และในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2567 ในภาคเรียน 1/2567

ในการนี้ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู นักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ