เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ สอศ. ร่วมมือกับ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ นำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับผู้เรียนอาชีวะเรียนรู้จริง โดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และได้เชิญผู้บริหารจากหลายสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ