วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเรียนเชิญท่านรอง สปป. ธัญญศิษฎ์ แสงโพธิ์ จาก สภ.นาจอมเทียน มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และคณะครูอาจารย์ทุกท่านมีความห่วงใยในสุขภาพระยะยาวของนักเรียนนักศึกษาทุกคน ต้องการให้มีปอดที่แข็งแรง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยาวนาน จึงร่วมกันสร้างความเข้าใจให้นักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนแนวคิด โดยตระหนักว่าสุขภาพสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคน ๆ หนึ่ง แม้จะร่ำรวยมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อร่างกายที่ดีกลับมาได้อีก ปอดที่เสียไปแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้

ในการนี้ได้เรียนเชิญท่านรอง สปป. ธัญญศิษฎ์ แสงโพธิ์ จาก สภ.นาจอมเทียน มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้คนที่ติดบุหรี่แล้วได้ใช้วันงดสูบบุหรี่โลกนี้เป็นวันเริ่มต้นในการลด ละ และเลิกตลอดไป และป้องกันสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยซึ่งจะมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ในอนาคตต้องนำเงินที่สะสมทั้งหมดมาใช้ในการรักษาโรคอันสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่แน่นอน เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ