โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกฝึกงานและฝึกอาชีพ และนายธรณ์ภาคย์ เสถียรนนทภัทร์ ครูผู้ดูแลการฝึกวิชาทหาร ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าฝึกวิชาทหาร และข้อปฏิบัติในการขอผ่อนผันการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หลังจากนั้นนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ได้เข้าพบครูนิเทศก์ของแต่ละสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ