โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวเปิดโครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษา ได้ทำหน้าที่ต้อนรับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ปวช.1 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. และระดับ ปวส.1 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น.

ในการนี้ นายณัฐวุฒิ แก้วบัวระพา ปลัดอำเภอสัตหีบ ได้ให้ความรู้ และแนะนำการใช้งาน แอพพลิเคชัน ThaID เพื่อความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ตลอดจนนางสาวหทัยรัตน์ คล้ายแย้ม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการออมแห่งชาติ เป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้เรื่องการออมเงินอีกด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ โดมอเนกประสงค์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ