พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 07.45 น. สรงน้ำพระพุทธญาณเรศวร์ และท้าวมหาพรหม

เวลา 10.00 น. พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส จำนวน 12 ท่าน และร่วมประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ