เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายจิรภัทร จันทะมั่น และนางสาวสุจิตรา ชาติราษี เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 โดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการนี้นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ