ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และ 3 ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ