พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองประเภทของผู้ประกอบการธุรกิจ System Integrator (SI)

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองประเภทของผู้ประกอบการธุรกิจ System Integrator (SI) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) จำนวน 15 บริษัท และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการเครือข่ายศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านงานเชื่อมและการตรวจสอบ จำนวน 5 บริษัท

โดยมีสถานประกอบการเครือข่ายแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ดังนี้

1. บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด

2. บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

3. บริษัท เคเอ็มที เทคโนโลยี จำกัด

4. บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี ออโตเมชั่น จำกัด

5. บริษัท มอสโทริ ออโตเมชั่น จำกัด

6. บริษัท เจแอลเค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

7. บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด

8. บริษัท เบรนเวิร์คส์ อิมเมจิเนียริ่ง จำกัด

9. บริษัท วิสคอน เทคโนโลยี จำกัด

10. บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี จำกัด

11. บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

12. บริษัท พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์ จำกัด

13. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

14. บริษัท สยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

15. บริษัท พี ที ดับบลิว เทคโนโลยี จำกัด

และสถานประกอบการด้านงานเชื่อมและการตรวจสอบ ดังนี้

1. บริษัท ที ดับบลิว ไอ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2. บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด

5. บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยมี ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพแมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ กล่าวความเป็นมาในการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ และมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวต้อนรับและที่มาของความร่วมมือในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ลงนาม หลังเสร็จพิธีได้เข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ และแผนกเทคนิคโลหะ เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเวียนนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ