พิธีเปิดกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาในสังกัด เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พัฒนาทักษะอาชีพช่างและสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วน การดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่

1. สร้างช่างชุมชนโดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 433 แห่ง

2. พัฒนาทักษะอาชีพช่าง และสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชน

3. พัฒนาแอพลิเคชันช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย

ในการนี้ได้วางแผนการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 ณ ชุมชนเทศบาลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและการอบรมด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียนนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ