พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีนายยงยุทธ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะองค์ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ พ.ศ.2567 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากวิทยาลัยที่เป็น Excellence Center สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 30 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ เนื้อหาคู่มือ ให้ตรงตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร และจะมีการขยายผลโดยการนำคู่มือไปเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียนนา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ