เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในการนี้ ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในเวทีเสวนาการบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อจัดเตรียมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ