พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 และให้โอวาทกับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 40 ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น และเรียบง่าย ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเป็นที่ประทับใจของทุกคน ในการนี้มีคณะครูทุกแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาทุกคนอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.45 น. - 14.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ