เข้าร่วมประชุมหารือศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรในเขต EEC กับหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบัน เรื่อง “ความร่วมมือเสริมสร้าง Ecosystem ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการประสานเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการพื้นที่ EEC”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าร่วมประชุมหารือศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรในเขต EEC กับหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบัน เรื่อง “ความร่วมมือเสริมสร้าง Ecosystem ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการประสานเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการพื้นที่ EEC” ในรายละเอียดของการประชุมเป็นการหารือเกี่ยวกับทิศทางและความต้องการความร่วมมือกับ STP และ AIS ในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์เครือข่ายฯ และต่อยอดความร่วมมือให้ยั่งยืน ตามวาระที่ 1 Orientation ภารกิจ กิจกรรมและเป้าหมายของทั้ง 12 ศูนย์เครือข่าย โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอยุ่ในศูนย์ที่ 9 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอากาศยาน (AVIATION) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในการนี้ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมหารือ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 18.30 น. ณ ห้องสีชัง 1-2 ชั้น M โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ