พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการแต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พร้อมให้โอวาทกับลูกเสือเนตรนารีทั้งสามค่ายย่อย และทำการปิดกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งถือว่าจบการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 17.00 น. ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ