เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD เพื่อชิงรางวัล I-New Gen Award 2024

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสดิ์ และนายนพพล สุภารักษ์ ครูแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน และนำตัวแทนนักศึกษา แผนกเทคนิคการผลิต ในระดับ ปวส. ส่งเครื่องฟื้นฟูและฝึกฝนกล้ามเนื้อต้นขา และเครื่องออกกำลังกายไหล่สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ THAILAND NEW GEN INVENTORS AWARD เพื่อชิงรางวัล I-New Gen Award 2024 สุดยอดนักประดิษฐ์ระดับชาติ อาชีวศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567

ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร วช. ร่วมยินดี โดยมี สมาคมวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์ไทย สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และกลุ่ม บริษัท อาทิตย์ ร่วมให้การสนับสนุนนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเข้าสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งได้จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษา - ด้านสุขภาพและการแพทย์

ได้แก่ เครื่องฟื้นฟูและฝึกฝนกล้ามเนื้อต้นขา

ผลงานชิ้นที่ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษา - ด้านสุขภาพและการแพทย์

ได้แก่ เครื่องออกกำลังกายไหล่สำหรับผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

และ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เกียรติรับมอบรางวัลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ