การทดสอบ Toeic ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 2/2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดให้มีการทดสอบ Toeic ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยวันเสาร์นี้จะเป็นการจัดสอบเป็นวันที่สอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยชุดแรกเข้าสอบรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. และชุดที่สองเข้าสอบรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้น 244 คน ณ ห้องสอบ 442, 443 และ 612แล้วมารอลุ้นผลการสอบหลังจากวันนี้กัน จะทำการประกาศ และมอบรางวัลสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด ณ สนามฟุตบอล รายละเอียดให้ติดตามการแจ้งจากหน้าเพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ