การอบรมในหัวข้อ “อาชีพที่ต่อยอดงานโรงแรม เกี่ยวข้องกับงานบริการรายได้ดี จากศิษย์เก่าโรงแรม” ประจำปีการศึกษา 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ “อาชีพที่ต่อยอดงานโรงแรม เกี่ยวข้องกับงานบริการรายได้ดี จากศิษย์เก่าโรงแรม” ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร วิทยากร ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ร่วมพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติจริง ในรายวิชา Mice โดยนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ