การมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกำหนดให้มีการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 จำนวน 624 คน โดย ปวช.1 มอบตัวรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และ ปวส.1 มอบตัวรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หลังจากนั้นจะมีการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 การปฐมนิเทศและอบรมพิเศษก่อนเข้าเรียน ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเพจประชาสัมพันธ์ฯ เป็นลำดับต่อไป วันมอบตัวนักเรียนนักศึกษาได้วัดตัวสำหรับตัดเสื้อผ้า และวัดขนาดรองเท้าด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ