เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 MARA SKILL COMPETTITION 2023 รับมอบห้องฝึกอบรม และ ครุภัณฑ์การฝึก

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศิฎฒิภัต ธรรมเกสร ครูผู้ช่วย และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ด้านระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 MARA SKILL COMPETTITION 2023 รับมอบห้องฝึกอบรม และ ครุภัณฑ์การฝึกสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการแข่งขันในนามของ วิทยาลัย อี.เทค ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ (MARA)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ