พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด 'สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Againist Corruption)“ โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของ สอศ. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเชิญคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ด้วย ในโอกาสนี้ ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตดังกล่าว เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ