มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิป กิจกรรม “การสร้างสื่อออนไลน์วันครู” เพื่อเป็นการส่งเสริม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผุ้สอนกับนักเรียนนักศึกษา โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย คือ Reels TikTok และ Youtube

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดคลิป กิจกรรม “การสร้างสื่อออนไลน์วันครู” เพื่อเป็นการส่งเสริม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผุ้สอนกับนักเรียนนักศึกษา โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย คือ Reels TikTok และ Youtube ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะนับผลคะแนนจากยอดกดไลท์ (Like) ระยะเวลาดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 20 มกราคม 2567 โดยมีเงินรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ