พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายทองคำ แก้วสุข ครูชำนาญการพิเศษ ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ พ่วงพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรม ครูชำนาญการ และนางสาวขวัญมงคล จุลพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมกับ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 10.30 น. – 13.30 น. โดยได้รับการต้อนรับจากนายวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะเป็นอย่างดี ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และการบริหารงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงาน สำหรับถ่ายทอด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษาต่อไป ณ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 700/144 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ