การอบรมในหัวข้อ “ความรู้เส้นทางสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ และ Mixologist” ประจำปีการศึกษา 2/2566

วันนพุธที่ 31 มกราคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมในหัวข้อ “ความรู้เส้นทางสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ และ Mixologist” ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร วิทยากร ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว ร่วมพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติจริง ในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ โดยนักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ