การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการทดสอบความถนัด ให้กับผู้เข้าสอบ ระดับ ปวช. และสอบสัมภาษณ์ ให้กับผู้เข้าสอบ ระดับ ปวส. ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ