พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ และเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ และส่งมอบหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ