พิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ในการนี้ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน รวมถึงผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ