พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเชื่อมโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะงานเชื่อม SMAW>AW และทักษะงานตรวจสอบ LIQUID PENETRANT TESTING และระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะงานเชื่อม SMAW>AW&GMAW และ ทักษะงานตรวจสอบ VISUAL TESTING ,MAGNETIG PARTICLE TESTING ในการนี้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 4 รายการ ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ