ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม งานทวิภาคี และงานความร่วมมือ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ณ ห้องประชุมนาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ