เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้เข้ารับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายมนตรี เวียงคำ ครูแผนกวิชาสามัญฯ และนางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก ครูแผนกวิชาสามัญฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้เข้ารับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทจำนวนผู้สมัคร Application Calories Credit Challenge และจำนวนแคลอรี่รวมใน Application Calories Credit Challenge และรางวัลชมเชย ประเภทคลิปวิดีโอดีเด่น โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ