การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา2566

กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับสถานศึกษาวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ในงานเปิดบ้าน

รับสมัครวันที่ 24 ตุลาคม 2566 -7 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์

*****ลิงค์สัมคร  https://forms.gle/rk687Phpd3N1hB6d7  *******

ผู้สมัครพรินเอกสารการใบสมัครจากอีเมล์ตอบกลับส่งตอนลงทะเบียน 

วันที่14 พฤศจิกายน 2566  ลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ ส่งเอกสารคอนเซปเปเปอร์  ส่งใบสมัคร และติดตั้งผลงาน

วันที่ 15-16  จัดประกวด กรรมการตัดสินให้คะแนน 

**** ลิงค์ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ****

ลิงค์ เกณฑ์กติกาสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2566

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ(HEALTH CARE)

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

------------------------------------------------------

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ