เข้าร่วมงานสัมมนา 'Improve Cybersecurity Awareness'

               วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ได้เข้าร่วมงานสัมมนา 'Improve Cybersecurity Awareness' รู้ทันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ณ อมตะ สปริง คันทรี คลับ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ซึ่งจะนำความรู้กลับมาพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้
                1. นางกฤตาณัฐ     ผ่องศรี       หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
                2. นายราเชนทร์     คงระคำ      ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
                3. นายนรเศรษฐ์    ศิริไปล์       ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


datacenter

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ