เกียรติบัตร ปี 2565

  เกียรติบัตร ปี 2565 : โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์จัดการความรู้ Knowledge Management : KM (ตัวแทนแผนกวิชา / ตัวแทนหน่วยงาน)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : กีฬาภายใน 'ลานกีฬา ต้านยาเสพติด' ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : โครงการเทคนิคสัตหีบร่วมใจ “ไม่สูบ ลดเสี่ยง เลี่ยงยาเสพติด” (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / คณะดำเนินงาน)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : โครงการ CSR (FREE MAINTENANCE SERVICE (ผู้ผ่านการอบรม / คณะดำเนินงาน)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : กีฬาภายใน 'ลานกีฬา ต้านยาเสพติด' ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2565 (การแข่งขันกรีฑา) (รายละเอียด)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : โครงการ “HONDA DREAM ROAD” ถนนในฝัน ถนนปลอดอุบัติเหตุ (ผู้ผ่านการอบรม / คณะดำเนินงาน)

  เกียรติบัตร ปี 2565 : รด. จิตอาสาจราจร (โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง 2/2565) (เกียรติบัตร)