เกียรติบัตร ปี 2565 : การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 
*************************************
 
หาก  ชื่อ-นามสกุล ผิด!!!!  ให้ติดต่อแก้ไขที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
หรือแจ้งข้อมูล ชื่อ นามสกุล แผนกวิชา ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ รางวัลที่ได้รับ และ Certificate ID: ส่งทางอีเมลล์ pui_buekaew@tatc.ac.th
และทางแอดมินจะดำเนินการแก้ไขและอัพเดทให้ใหม่ทางหน้าเว็บไซต์นี้
 
 
   ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 
 
   ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
 
 
   ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม 
 
 
   ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 
 
 
   ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) 
 
 
   ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
 
 
     คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 
    คณะดำเนินงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่