กองพันนักศึกษาวิชาทหาร
ในส่วนของกองทัพเรือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 038-238398,038-238527
โทรสาร 038-237268 

เพื่อนสมาชิก