แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงฯ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160

193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250  

โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1234

เพื่อนสมาชิก