วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

โทรศัพท์ 038-238398 ต่อ 1136

เพื่อนสมาชิก