เเนะนำตัวเอง
ชื่อ นายณัฐวุธ อินทรเรืองศรี
รหัสประจำตัวนักศึกษา   5631040065
ช่าง  ไฟฟ้ากำลัง 4/5  เลขที่ 20
อาชีพ  นักศึกษา
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้   0871440715
ระบบซิม วันทูคอ
อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  toonblackzero98@hotmail.co.th
เล่นอินเตอร์เน็ตที่  ร้านเน็ต 

เพื่อนสมาชิก