นาย วุฒิชัย สำราญใจ
รหัสประจำตัว : 5631020029
ช่าง : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 4/2
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0811664315
ระบบซิม :12-call
E-mail : wuttichai4315@gmail.com
 สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน

เพื่อนสมาชิก