ประวัติ
ชื่อ นาย จักรพันธ์  ศรีเมือง
รหัสประจำตัว : 5631040049
ช่าง : ไฟฟ้ากำลัง  กลุ่ม 5-6
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0814702821
ระบบ : DTAC
อีเมล : vomaom2007@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : HOME

เพื่อนสมาชิก