ชื่อจริง   นายวัฒนา เทียมถวิล
    ชั้น ปวส . 1   /  ชย 4/4
    วิชาชีพเครื่องกล  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม

    รหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา 5631010070
    Email gus_za2538@hotmail.com
   เบอร์โทรศัพท์ 0900824647
   ระบบซิม ดีแท็ค

   สามารถเล่นเน็ตได้ที่    ร้าน Internet , ที่บ้าน
 

เพื่อนสมาชิก