นายธาดา ฉันทสาร
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5631040028
ช่างไฟฟ้ากำลัง ห้อง 4/3
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร 085-0868335
ระบบซิม ดีแทค
อีเมล์ jamediehard@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/jamediehard
สถานที่เล่นเน็ต บ้าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ติชม

ได้10% แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
7 ปี ที่ผ่านมา
เปิดช่องติชมด้วย

ตั้งโดย : antid
7 ปี ที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชม

12137