ชื่อ :
 นายนิธิศ ยศเพิ่มศักดิ์

รหัสประจำตัว : 5631040005 
ช่าง : ไฟฟ้าติดตั้ง 4/1 เลขที่5 

าชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 087-4205123
ะบบซิม : Dtac

E-mail : nitit.jf@hotmail.com
Facebook : nitit yotpermsak
สถานที่เล่นเน็ต : ร้านอินเตอร์เน็ต,บ้าน,โทรสับมือถือ

สถิติเยี่ยมชม

16155