นาย ภาณุวัฒน์ วิรัญกูล  ชก4/2
รหัสนักศึกษา 5631020022
ระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกล
อาชีพ นักศึกษา
facebook  https://www.facebook.com/SuicideSilentX
e-mail blackberry-bas@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 0888569007
ระบบซิม ดีแทค
เล่นเน็ตที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เพื่อนสมาชิก